?BN'ÜL - EM?N MAHMUT KEMAL ?NAL VAKFI
 
ANASAYFA
Ömer Nasuhi BİLMEN
 Değerli din alimi Ömer Nasuhi Bilmen 1300/1882 'de Erzurum'da doğdu. Babası zamanın alimlerinden Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe'dir. ilk tahsiline Ahmediye Medresesi Müderrisi olan amcası Abdürrezzak İlmi ve Erzurum Müftüsü, Narmanlızade Müderris Hüseyin Haki Efendi'lerden okuyarak başladı. Bu iki alimin vefatı üzerine 1908 yılında İstanbul'a gelen Bilmen, Fatih Dersiamlarından Tokat'lı Şakir Efendi'nin derslerine devam etmiş ve iki yıl sonra icazet almıştır.

         

1326/1910 yılında yapılan imtihanı kazanarak Medresetül-Kuzat'a girmiş ve 1329/1913 yılında aliyyül-ala derece ile mezun olmuştur. Bunu müteakiben açılan ruus imtihanını da kazanarak Fatih Dersiamı payesini almıştır. Sahn-ı Seman Medresesi'nde ali kısmı Kelam Müderrisliği yapmış, Fatih Camii'nde, Dârul-Hilafe ve Medresetül-Vâizîn ile Daruş-şafaka'da dersler vermiş, kısa bir zaman içinde istidat ve kaabiliyeti ile kendini tanıtmıştır. daha sonraki yıllarda İstanbul İmam-Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde Usul-i Fıkıh ve İlm-i Kelam dersleri okutmuştur. İlk memuriyete 1329/1913 yılında başlamış, Fetvahane-i Âli memuru olmuştur. Daha sonra "Telif Heyeti Âzâlığı"na getirilmiş, bir müddet Temyiz Mahkemesi Şeriyye Dairesi Mümeyyizliği'nde de bulunmuş ve 1338/1922 yılında Meclis-i Tedkikat-ı Şeriyye Dairesi Azalığı'na naspedilmiştir. 1926 yılında İstanbul Müftü Muavinliğine ve 1943 yılında ise seçimle İstanbul Müftülüğü!ne tayin olmuştur. Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu, Kur'ân-ı Kerîm Meâli, Tefsir Tarihi, Büyük İslam İlmihali gibi eserleri ile halkımızın üzerinde önemli tesirler bırakan ve haklı bir şöhrete ulaşan Ömer Nasuhi Bilmen'in, mütevazi ve muttaki bir zat olduğu ve inandığı değerlerden asla taviz vermediği bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Sabri Hayırlıoğlu'nun tekaüde sevki sebebiyle 15.06.1960'dan itibaren vekaleten, 30.06.1960 tarihinden itibaren de Diyanet İşleri Reisliği'ne asaleten getirilmiş, 06.04.1961 tarihli muciple 6013 sayılı kanunun 40. maddesinin c fıkrası gereğince emekliye sevk edilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen,12.10.1971 tarihinde vefat etmiş ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilmiştir.
 

KUTLU DOĞUM


Kabir Ziyareti

SAAT

İBN'ÜL - EMİN

HAYATI
ESERLER
VASIYETNAME

ÜYE GİRİŞİ


Kayıp Parola ?

Ä°bn'ül Emin Mahmut Kemal Ä°nal Hazretleri

DUYURU

Her sene okutulan Hatm-i Şeriflerden almak için vakfımızla irtibata geçebilirsiniz. Hatimlerin duası her sene geleneksel olarak Ramazan-ı Şerif ayında Kadir Günü yapılmaktadır.

Anketler

Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 

Kimler Sitede